فاکتور فروش استاندارد

هر یک از ما در مراودات متعدد تجاری حضور داشته‌ایم و در تمامی این مراودات، یک عنصر همیشگی حاضر بوده است که همان فاکتور فروش می باشد. فاکتورهای فروش در کشور ما تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند ولی [...]

استانداردها و دانستنی‌هایی درباره تراکت

تراکت‌ها ابزارهای تبلیغاتی بسیار مناسبی به‌حساب می‌آیند و تقریبا هر کسی با آن‌ها آشنایی اولیه دارد. بااین‌وجود درک کلی از تراکت به‌هیچ‌عنوان با درک موردنیاز برای طراحی یک تراکت حرفه‌ای و مناسب، [...]

بررسی طبقه بندی های مختلف چاپ

طبقه‌بندی روش‌های چاپ در چند گروه مشخص، سبب می‌شود که بدون  هیچگونه سرگردانی در انواع  مختلف ماشین آلا‌ت و تفاوت آنها از نظر ابعاد، کاربرد، تجهیزات جانبی و سطح اتوماسیون و … بتوانیم درک درستی از [...]

بررسی روش های مختلف چاپی

طبقه‌بندی روش‌های چاپ در چند گروه مشخص، سبب می‌شود که بدون هیچگونه سرگردانی در انواع مختلف ماشین آلا‌ت و تفاوت آنها از نظر ابعاد، کاربرد، تجهیزات جانبی و سطح اتوماسیون و … بتوانیم درک درستی از [...]

ست مدرن پلکسی | کد ۱۷۶

ســت مــدرن پلکســی بــا در کنــار قــرار دادن محصــولات جیــر در یــک جعبــه شــفاف، زیبایــی و ظرافــت را بیپــرده بــه نمایــش میگــذارد. ایــن ســت هدیــه مناســبی اسـت بـرای مدیرانـی کـه [...]