CODE52
۰۵۲۳۳۱
۰۵۲۰۰۳
۰۵۲۰۰۷
۰۵۲۰۱۹
۰۵۲۰۲۸
۰۵۲۰۶۶
۰۵۲۰۹۹
yek-rooze-5shanbe-jome-baham

سالنامه آسمان کد ۵۲

۱۶,۰۰۰ تومان

جلد شکیل چرمی این سالنامه دریچه‌ای است به روزشمار یک روز در صفحه‌ای که بر برگه‌های زردرنگ این سالنامه نقش بسته است.

Clear selection

توضیحات محصول

سالنامه آسمان دارای جلد شکیل چرمی می باشد و همچنین دریچه‌ای است به روزشمار یک روز در صفحه‌ای که بر برگه‌های زردرنگ این سالنامه نقش بسته است.برگه‌های آغازین این سالنامه شامل سال شمسی و میلادی در یک نگاه و نقشه جهان است. صفحه راهنمای برابری مقیاس‌ها نیز مناسب افرادی است که در سطح بین‌المللی فعالیت می کنند. برگه‌های انتهای سالنامه نیز حاوی کدهای مخابراتی شهرها و کشورهاست.

اطلاعات اضافی

رنگ

I003, I019, I028, I331, Inero, IQ07, Iu66