سالنامه تبلتی سیلیکنی ˝۱۰ کد ۴۳

اندازه ٢٣ × ١٦ سانتیمتر

یک هفته در دو صفحه

۲۷,۰۰۰ تومان

درخواست نمونه

قیمت محصولات به ازای خرید بیش از ۲۵ عدد می باشد

(در صورت عدم انتخاب رنگ خاص، کالا به صورت رنگبندی ارسال خواهد شد)

پاک کردن انتخاب شما

برای راهنمایی در خرید با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۳۷۵۰ تماس بگیرید

توضیحات محصول

سالنامه تبلتی سیلیکنی ˝۱۰  کد ۴۳ بــا همــراه داشــتن این ســالنامه کارآمــد و زیبــا، می توانیــد تمــام برنامه هــا، افــکار و ایده هایتــان را بنویســید. ایــن ســالنامه بــا طراحــی زیبــا بــا طراحــی زیبــا و ســه رنــگ متنــوع همــراه مناســب افــرادی اســت کــه بــه کارآمــدی و خلاقیــت اهمیــت می دهنــد.

اطلاعات اضافی

رنگ ها

رنگ بندی ترکیبی, R018, Rba2, RL15