سالنامه جیبی ژیرا کد ٢٣

اندازه ٨ × ١٤/٧ ساننتیمتر

یک هفته در دو صفحه

۹,۰۰۰ تومان

درخواست نمونه

قیمت محصولات به ازای خرید بیش از ۲۵ عدد می باشد

(در صورت عدم انتخاب رنگ خاص، کالا به صورت رنگبندی ارسال خواهد شد)

پاک کردن انتخاب شما

برای راهنمایی در خرید با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۳۷۵۰ تماس بگیرید

توضیحات محصول

از ویژگی هــای یــک فــرد خــلاق می تــوان بــه نوگرایــی و ســنت شــکنی اشــاره کــرد. ســالنامه ژیــرا محصولــی زیبــا، نــو و چشــم نــواز بــرای افــراد خــلاق اســت. جلدهــای رنگارنــگ ایــن ســالنامه، انتخابــی مــدرن بــرای هرنــوع ســلیقه ای اســت.

اطلاعات اضافی

رنگ ها

رنگ بندی ترکیبی, DA05, DA12, DA125, DA14, DA15, DA151, DA16